ALUSTA S.A. podwykonawcą kontraktu Pozbud T&R S.A.

Dnia 13 września br. Pozbud T&R S.A., jako generalny wykonawca kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku linii kolejowej łączącej Kalety i Kluczbork, zawarł umowę z firmą Alusta S.A.

Pociągi

Na mocy tej umowy Alusta S.A. stała się podwykonawcą części robót w ramach tego kontraktu. Spółka ta zobowiązała się do wykonania robót budowlano-montażowych na stacji Lubliniec oraz na odcinku Koszęcin-Lubliniec. Na ukończenie robót Alusta S.A. ma czas do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Za wykonanie robót budowlanych podwykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 32.876.872,23 zł netto. Z kolei podwykonawca wypłaci Pozbud T&R S.A. wynagrodzenie w wysokości 5% wartości tej umowy z tytułu generalnego wykonawstwa i nadzoru nad realizacją umowy.

O szczegółach podpisanej umowy można przeczytać w raporcie bieżącym nr 51/2013.