Certyfikat - stosowanie MSR/MSSF

Zamieszczamy certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia ze stosowania zasad MSR/MSSF w spółkach notowanych na GPW.