Data publikacji prospektu emisyjnego

Data publikacji prospektu emisyjnego Pozbud T&R S.A. została ustalona na dzień 7 kwietnia 2008 roku.
 
Jeśli jeszcze nie zapisali się Państwo na newsletter przeznaczony specjalnie dla inwestorów, zapraszamy do skorzystania z formularza powyżej. Dzięki temu na bieżąco będziemy Państwa informowali o postępach w drodze spółki Pozbud T&R na GPW.