Dofinansowanie innowacyjnego projektu Pozbud: Ostatnia prosta

Z radością informujemy, iż zakończył się najważniejszy etap procesu oceny wniosku o dofinansowanie projektu Spółki Pozbud „Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie Pozbud T&R S.A. w Słonawach”.

Innowacyjna Gospodarka

Uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Konkursowej i Panelu Ekspertów stanowi przepustkę do ostatniego etapu ubiegania się o dofinansowanie naszej innowacyjnej inwestycji. Pozostaje przed nami już tylko ostateczna akceptacja projektu przez ministra właściwego do spraw gospodarki i oraz rozwoju regionalnego.

Całkowita wartość tego projektu to prawie 40 mln zł, w tym ponad 28 mln zł to koszty kwalifikowane. Łączna kwota dofinansowania wynosi niespełna 13 mln zł ( 45 % całkowitych kosztów projektu).

Na bieżąco będziemy informowali Państwa o dalszym toku tego postępowania.