KNF zatwierdza prospekt

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego wydała oficjalny komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego naszej firmy. W treści komunikatu można przeczytać, że: "W dniu 28 marca 2008 roku Zastępca Przewodniczącego KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekty emisyjne sporządzone przez spółki: [...] Pozbud T&R SA w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Maklerski AmerBrokers)". Aby zobaczyć oryginał komunikatu na stronach KNF, proszę kliknąć tutaj.
 
O kolejnych postępach w drodze spółki Pozbud T&R na GPW będziemy Państwa na bieżąco informować.
 
Zarząd Spółki