Kupiliśmy Obornickie Fabryki Mebli

Z przyjemnością informujemy, że firma POZBUD T&R S.A. zakupiła w Słonawach (woj. Wielkopolskie) tereny i hale produkcyjne należące dotychczas do Obornickich Fabryk Mebli. Łączna powierzchnia nabytej nieruchomości to ponad 6 hektarów, z czego hale produkcyjne zajmują ok. 1,5 hektara. W skład zakupionych obiektów wchodzą między innymi kompletne linie produkcyjne mebli oraz suszarnie drewna o możliwościach przerobowych 300 m3 na jeden wsad. 
 
Zgodnie z długoterminową strategią rozwoju Spółki - dzięki środkom pozyskanym z planowanej emisji akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Pozbud T&R S.A. zamierza zmodernizować zakupione tereny oraz uruchomić nowoczesną i wydajną linię produkującą okna i drzwi.