Nowy kontrakt dla POZBUD na modernizację linii kolejowej Czempiń-Poznań

Pozbud T&R S.A. jako lider Konsorcjum spółek: Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie, Alusta S.A. z siedzibą w Poznaniu i Dekpol S.A. z siedzibą w Pinczynie,

zrealizuje roboty budowlano - modernizacyjne na linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, odcinek Czempiń - Poznań.

Umowa pomiędzy Konsorcjum a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. została podpisana 19 sierpnia 2015.

Całkowita wartość kontraktu netto 55.959.346,72 zł (brutto 68.829.996,47 zł).

Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów prace obejmą remont i modernizacje torowisk, rozjazdów, wiaduktów i stacji kolejowych oraz linii trakcyjnych. Istotnym elementem umowy jest szybkie wykonanie prac tj. w czasie nie dłuższym niż 126 dni od rozpoczęcia robót.