Pozbud bez kontraktów walutowych

Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że spółka do dnia przekazania niniejszej informacji, nie była stroną kontraktów walutowych i w żaden inny sposób nie uczestniczyła w takich kontraktach.