Pozbud w Iraku

W dniach 21-25 maja 2012 r. delegacja wielkopolskich przedsiębiorców i naukowców gościła z oficjalną wizytą w Autonomicznym Regionie Kurdystanu (Irak). Misji przewodniczył Pan Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a w skład delegacji weszli przedstawiciele wielu firm, także Pan Radosław Rossa - przedstawiciel firmy POZBUD T&R S.A.

 

 

Misja, która stanowiła odpowiedź na niedawną wizytę przedstawicieli Erbilskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w naszym regionie, dedykowana była głównie branży energetycznej, budowlanej oraz spożywczej, a jej celem było stworzenie możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z partnerami zagranicznymi i zwiększenie aktywności polskich firm na rynku irackim.
 
Gospodarka Iraku rozwija się w szybkim tempie stając się coraz atrakcyjniejszym rynkiem dla polskich firm głównie z takich sektorów jak m.in. energetyka, rolnictwo, czy budownictwo. Mimo tego eksport z Polski do Iraku wynosi jedynie ok. 50 mln USD rocznie, a import z tego kraju jest praktycznie na poziomie zerowym. Władze Iraku planują, że w ciągu najbliższych 10 lat PKB osiągnie poziom 500-700 mld USD (wobec ok. 120 mld obecnie), szacując wydatki na rozwój gospodarczy ok. 40 mld rocznie.
 
Duże zainteresowanie ze strony wielkopolskich przedsiębiorców oraz instytucji naukowych oraz bardzo pozytywny odzew władz kurdyjskich sprawiły, że  jesienią tego roku planowana jest kolejna oficjalna wizyta w Kurdystanie, tym razem połączona z udziałem w targach edukacyjnych oraz handlowych w celu pogłębienia współpracy gospodarczej i naukowej.
 
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolksiego w Poznaniu