Rekomendacja Erste: „kupuj”

Bardzo dobre wyniki finansowe Pozbud T&R S.A. zaowocowały pozytywnymi rekomendacjami analityków biura Erste. 29 listopada – w chwili, gdy cena akcji z nowej emisji wynosiła 4,85 zł – wydali oni zalecenie „kupuj” z docelową ceną 6,70 zł. Już w piątek 30 listopada notowania Spółki podniosły się do poziomu 5,29 zł.

Według analityków Erste włączenie spółki Baumal do grupy przełoży się na wzrost przychodów w 2014 r. o ok. 30% i zysku netto aż o 60%, a długoterminowo pozwoli na osiągnięcie marży EBITDA na poziomie 15%.

W 2013 r. analitycy biura prognozują, że Pozbud T&R S.A. wypracuje 10,8 mln zysku netto oraz 13,7 mln zysku operacyjnego. W 2014 r. analitycy prognozują wzrost zysku netto do 17,5 mln zł, EBIT do ponad 20 mln zł przy obrotach powyżej 173 mln zł.

Jak widać umacnia się pozytywny trend widoczny w raporcie za III kwartał. Wysoka sprzedaż wraz z kontrolą kosztów pozwoliły na osiągnięcie rekordowych wyników, które przełożyły się na ponad 55 procentowy wzrost wartości akcji Pozbud T&R S.A.