Umowy na realizację infrastruktury GSM-R dla PKP zostały podpisane.

Blisko 14 tys. km linii kolejowych ma otrzymać system łączności cyfrowej ERTMS/GSM-R.

Stosowne umowy zostały podpisane 29. marca 2018 r. w obecności P. Romana Andrzejaka - wiceprezesa POZBUD (na zdjęciu drugi od lewej), ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, wiceministra Andrzeja Bittela, przedstawicieli PKP PLK SA oraz innych wykonawców.

 

Jak czytamy na stronach ministerstwa:

 

„GSM-R, czyli przeznaczony dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej), jest oparty o standardowe rozwiązania sieci komórkowych dostosowane do potrzeb kolejnictwa. (…)

Umożliwia komunikację między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami i personelem kolejowym.(...)

 

GSM-R zapewnia również transmisję danych dla potrzeb ETCS poziomu drugiego, czyli Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem. To drugi nowoczesny systemem wdrażany na polskiej kolei. ETCS poziomu drugiego opiera się na tzw. „sygnalizacji tor - pojazd”, która pozwala na zobrazowanie sytuacji panującej na linii kolejowej. Umieszczone na torach czujniki, tzw. eurobalisy, przesyłają informacje o bieżącej sytuacji na trasie do wyposażonej w komputer lokomotywy (eurokabiny). System nie tylko przekazuje dane maszyniście, ale także „kontroluje” jego pracę i w przypadku zignorowania komunikatu oraz ostrzeżeń, automatycznie dostosowuje prędkość pociągu do panujących warunków.

 

GSM-R wraz z ETCS poziomu drugiego tworzą ERTMS, czyli Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym. Wdrożenie systemu ERTMS na liniach kolejowych w Polsce pozwoli m.in. na szybszą jazdę pociągów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na ograniczenie ryzyka zdarzeń na kolei i zapewni większą punktualność pociągów. Wprowadzenie systemu umożliwi także pociągom, poruszającym się po europejskich liniach kolejowych, swobodne przekraczanie granic.”

 

Źródło:

strona Ministerstwa Infrastruktury http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798328-p_1.htm

oraz materiały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

Aktualności POZBUD.