Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2009 roku.