Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uprzejmie informujemy, że Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna podjął decyzję o zwołaniu na dzień 07 stycznia 2010 r., na godzinę 11.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Luboniu przy ul. Przemysłowej 8.