Zysk netto wyższy od prognozowanego

Zysk netto Pozbud T&R S.A. za rok 2008 wyniósł 4 624 tys. PLN wobec prognozowanych 4,5 mln złotych.