Zysk wyższy o 139,9%

Spółka Pozbud T&R S.A. w II kwartale 2008 roku osiągnęła zysk 1385 tys.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem kwartalnym opublikowanym 4 sierpnia br.