Postępowania ofertowe / Przetargi

Pozbud T&R S.A. informuje o prowadzonych i zakończonych następujących postępowaniach ofertowych / przetargach:

Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
 POZBUD T&R S.A., w związku z Projektem pn. "Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na realizację którego uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, ogłasza dn. 5 sierpnia 2015 r. postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach".
Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach"
POZBUD T&R S.A. ogłasza, że dn. 6 października 2014 r. unieważnia postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszone dn. 19 sierpnia 2014 r.
Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. "Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach" - zakończone
POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z przedsięwzięciem pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”, zawarł dn. 25.03.2014 r.
Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach" - zakończone
Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”