Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. "Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach" - zakończone

Postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn. "Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach"

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z przedsięwzięciem pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”, zawarł dn. 25.03.2014 r. z PANTO POLAND JANUSZ LEWALSKI (z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Wincentego Pola 5, kod pocztowy 12-100) Umowę o dostawie i montażu maszyn i urządzeń. Informacja o podpisanej Umowie została wskazana w Raporcie bieżącym nr 13/2014 Spółki z dn. 25.03.2014 r.


POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wybór Dostawcy dla zadania pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”, dokonał dnia 12 marca 2014 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez JANUSZ LEWALSKI PANTO POLAND z siedzibą w Szczytnie, przy ul. Wincentego Pola 5, kod pocztowy 12-100. Wybrany wykonawca został zaproszony do przedłożenia dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy wskazanych w Zapytaniu ofertowym.


POZBUD T&R S.A., w związku z realizacją Projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na wsparcie którego Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ogłasza dn. 05.02.2014 r. postępowanie ofertowe na wybór Dostawcy dla zadania pn.: „Dostawa i montaż linii do lakierowania oraz linii do automatycznego okuwania i szklenia w zakładzie w Słonawach”.

Zapytanie ofertowe na wybór Dostawcy 05.02.2014