Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach" - zakończone

Postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”

POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z przedsięwzięciem pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, zawarł z REMAXBUD Sp. z o.o. (z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Jagodowej 77, kod pocztowy 62-002), Umowę o wykonanie robót budowlanych z dn. 17.01.2014 r. REMAXBUD Sp. z o.o. pełni funkcję Generalnego Wykonawcy inwestycji. Informacja o podpisanej Umowie została wskazana w Raporcie bieżącym nr 3/2014 Spółki z dn. 22.01.2014 r.


POZBUD T&R S.A. informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, dokonał dn. 02.01.2014 r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez REMAXBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Jagodowej 77, kod pocztowy 62-002. Wybrany wykonawca został zaproszony do przedłożenia dokumentów niezbędnych przed podpisaniem umowy wskazanych w Zapytaniu ofertowym.

Dn. 28.11.2013 r. POZBUD T&R S.A., w związku z prowadzonym postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”, wprowadził zmianę w treści Zapytania ofertowego. Zmiana treści zapytania spowodowana jest błędnie wskazaną wartością kapitału podstawowego Spółki. Wartość prawidłowa to 25 326 229,00 zł (było 23 377 845,00 zł). Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy 08.11.2013 korekta

 


POZBUD T&R S.A.,  w związku z realizacją Projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na wsparcie którego Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, ogłasza postępowanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w Słonawach”.

Zapytanie ofertowe na wybór Generalnego Wykonawcy 08.11.2013