Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach"

Przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach"

POZBUD T&R S.A. ogłasza, że dn. 6 października 2014 r. unieważnia postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszone dn. 19 sierpnia 2014 r.

 


POZBUD T&R S.A. ogłasza, że w związku z postępowaniem przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach”, ogłoszonym dn. 19 sierpnia 2014 r., w Terminie składania ofert tj. do dn. 5 września 2014 r. do godz. 13.00 w Miejscu składania ofert tj. w Kancelarii Biura Zarządu POZBUD T&R S.A. (ul. Bukowska 10A, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo) wpłynęło 12 ofert. Zamawiający dokonał otwarcia ofert dn. 5 września 2014 r. o godz. 13.10 w Miejscu składania ofert. Oferty zostały złożone przez poniższych oferentów:

 1. Gebruder Peters Polska Sp. z o.o., ul. Kardynała B. Kominka 9, 59-220 Legnica
 2. My Energy Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; konsorcjant: Geo Renewables S.A., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
 3. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
 4. Opeus Sp. z o.o. S.k.a., ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
 5. Ecojura Sp. z o.o., ul. 1 Maja 4, 42-202 Częstochowa
 6. Carsten Sp. z o.o., ul. Budowlanych 149, 43-100 Tychy
 7. Zielone Ciepło Piotr Śmieja, ul. Kossaka 14, 71-170 Szczecin
 8. Tesgas S.A., ul. Batorowska 9, Dąbrowa; konsorcjant: Pitern Sp. z o.o., ul. Serdeczna 8, Wysogotowo
 9. Energia w Kogeneracji EWK S.A., ul. Karola Miarki 250, 44-189 Wilcza; konsorcjant: Frankensolar CZ. S.r.o., ul. Kostelecka 879/59, Praha 9
 10. Maybatt Sp. z o.o. Sp.k, ul. Chmielna 73b/49, 00-802 Warszawa
 11. MPL Energy Sp. z o.o., ul. Wschodnia 40, 44-119 Gliwice
 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu, ul. Starożytna 69, 62-800 Kalisz
POZBUD T&R S.A. informuje, że aktualnie trwa ocena złożonych ofert. W przypadku konieczności przesłane zostaną do oferentów zapytania, wnioski o wyjaśnienia do złożonych ofert.

W poniżej zamieszczonym pliku znajdują się pytania i odpowiedzi oferentów zadawane w toku postępowania.
 

Dnia 22 sierpnia 2014 r. zmianie uległy Szczegółowe Warunki Przetargu dla zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach".  W ramach zmian dodano punkt 7.1. h) , dodano punkt 11.8 oraz zmieniono brzmienie punktu 14. Zmianie uległo także brzmienie punktu 9 Załącznika nr 2 - Formularz Oferty.
 
W związku z wprowadzonymi zmianami wydłuża się ostateczny termin składania ofert określony w punkcie 12.1. do godziny 13.00 dnia 5 września 2014 r. W konsekwencji wydłużeniu uległy także terminy określone w punktach 12.2, 13.2 oraz 14 Szczegółowych Warunków Przetargu.
 

POZBUD T&R S.A., w związku z Projektem pn. "Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", na realizację którego uzyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii, ogłasza dn. 19 sierpnia 2014 r. postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy dla zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kW w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach".