Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dla zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej"

POZBUD T&R S.A.,  w związku z realizacją Projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®", na wsparcie którego Spółka uzyskała dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, ogłasza postępowanie ofertowe na wybór Wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej oraz modernizacja hali dla kantówki pasywnej".

Link do Bazy Konkurencyjności