Projekty

Pozbud T&R S.A. zrealizował bądź realizuje następujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską:

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®
Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Projekt pn. "Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym POZBUD T&R S.A. w Słonawach", realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. 
Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV.
Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A. - ETAP II
Projekt pn. "Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.", realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II
Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Projekt pn. "Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.", realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
W ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ram przyszybowych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach”
Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
W ramach projektu pn. „Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach” 
Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.