Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.

Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Tytuł Projektu: Pozyskanie kapitału przy udziale profesjonalnych doradców przez POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu: 494 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 202 500,00 zł

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013