Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A. - ETAP II

Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności - Etap II

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI 

 

Tytuł Projektu: Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.
Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji: 400 000,00 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 200 000,00 zł
 

Projekt pn. "Rozwój eksportu czynnikiem wzrostu poziomu konkurencyjności POZBUD T&R S.A.", realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Etap II – Wdrożenie Planu rozwoju eksportu,  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Głównym celem planowanych działań jest zwiększenie poziomu eksportu w całkowitej sprzedaży Pozbud T&R S.A.

Założone cele zostaną osiągnięte w wyniku wdrożenia działań eksportowych przewidzianych i rekomendowanych w Planie Rozwoju Eksportu:

  • Udział w targach Fensterbau Frontale w Norymberdze odbywających się w dniach 21-24.03.2012 r.,
  • Uzyskanie certyfikatu Passivhaus wydawanego przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt dla wybranych produktów,
  • Opracowanie strategii zawierającej koncepcje wizerunku w zakresie produktu na wybranych rynkach docelowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.