Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®
Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji: 66 519 999,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 18 928 455,00 zł
Okres realizacji: 2018 – 2020
 
 

Projekt pn „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej – kantówki pasywnej Dual Strong®-  hybrydowej klejonki do okien pasywnych.

Celem realizacji projektu jest wdrożenie przez Wnioskodawcę wyników prac B+R, w postaci innowacji produktowej–kantówki pasywnej Dual Strong®, opartej o innowacyjną technologię opracowaną przez Wnioskodawcę, która została zgłoszona do prawa ochronnego na wzór użytkowy. Kantówka będzie wytwarzana na bazie nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na znaczącą poprawę właściwości wdrażanego produktu. Dzięki cechom zasadniczo zmienionego produktu, POZBUD uzyska przewagę konkurencyjną i znacznie zwiększy sprzedaż oraz zatrudnienie. Realizacja projektu inwestycyjnego umożliwi wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu o niespotykanych do tej pory właściwościach. Na bazie przeprowadzonych badań rynku i analiz projekt charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością oraz stanowić będzie znaczący element rozwoju firmy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje  budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej, modernizację starej hali dla kantówki pasywnej oraz zakup linii technologicznych wraz z środkami trwałymi wspierającymi procesy produkcyjne.