Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach

Innowacyjna technologia produkcji okien drewnianych

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A.
Wartość projektu: 12 441 679,58 zł
Wartość dofinansowania: 5 160 297,57 zł
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.