Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach

Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie w Słonawach

DOTACJE NA INNOWACJE 

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji  w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach
Nazwa Beneficjenta: POZBUD T&R S.A.
Całkowita wartość inwestycji: 39 712 100,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 10 885 070,25 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015
 

Projekt pn. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach, realizowany jest przez POZBUD T&R S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Spółki oraz poprawa jej innowacyjności poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii lakierowania profili zespolonych oraz technologii zautomatyzowanego procesu okuwania, szklenia, magazynowania i pakowania okien.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji pozwoli na wykonywanie wyrobów o najwyższych cechach jakościowych i w konsekwencji wprowadzenia na rynek zasadniczo ulepszonych produktów stolarki drewnianej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną, zakup linii do lakierowania oraz linii do okuwania i szklenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa.