Ustalenie wartości zamówienia 4/02/2020

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostanie zrealizowane zadanie dotyczące dokonania zakupu systemów, w których skład wchodzi system odpylania, system wykrywania i gaszenia iskier planowanej we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” niniejszym prosimy o przedstawienie  wyceny zgodnie z załączonym formularzem do dn. 6.03.2020 r. godz. 12:00.