Ustalenie wartości zamówienia 4/11/2019

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostanie zrealizowane zadanie dotyczące dokonania zakupu linii produkcyjnej oraz systemów, w których skład wchodzi linia do produkcji pelletu, system odpylania, system wykrywania i gaszenia iskier planowanej we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” niniejszym prosimy o przedstawienie  wyceny zgodnie z załączonym formularzem do dn. 13.12.2019 r. godz. 12:00