Ustalenie wartości zamówienia 5/11/2019

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz wyboru odpowiedniego trybu, w którym zostanie zrealizowane zadanie dotyczące dokonania zakupu systemu nawilżania planowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” niniejszym prosimy o przedstawienie  wyceny zgodnie z załączonym formularzem do dn. 13.12.2019 r. godz. 12:00