Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica, Warszawa - Białystok - granica z Litwą, Etap 1.

Zamawiający: Torpol S.A.

Wartość brutto: 209 716 716 zł