Budynek mieszkalny przy ul. Karpackiej 12, Poznań

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2005/2006 r.
Liczba lokali mieszkalnych: 14