Kamienica przy ul. Grobla 4 w Poznaniu

 
 
Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2005-2007 r.
Powierzchnia użytkowa 810 m²