Kamienica przy ul. Grobla 5 w Poznaniu

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2005-2007 r.
Powierzchnia użytkowa 855 m²