Kamienica przy ul. Siemiradzkiego 2 w Poznaniu

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2009-2010 r.
Powierzchnia użytkowa: 1 944,10 m²