Kamienica przy ul. Wielkiej 11 w Poznaniu

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2006-2008 r.
Powierzchnia użytkowa 678 m²