Kamienica przy ul. Wronieckiej 24 w Poznaniu

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2006-2008 r.