Przychodnie NZOZ: ul. Kórnicka 24, os. Piastowskie 81, Mickiewicza 31 w Poznaniu

 

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, Poznań
Czas realizacji: 2010 r.