Możliwości

Dla hoteli oraz obiektów z przegrodami ognioodpornymi oferujemy drzwi z serii Firesmoke w dwóch standardach: Firesmoke 30 - certyfikowane, spełniające normę EI30 oraz Firesmoke 60 - certyfikowane, spełniające normę EI60.

Podstawą kosntrukcyjną drzwi jest płyta ognioodporna wyposażona w odpowiednie okucia oraz uszczelki termorozprężne. Każde drzwi są znakowane specjalna blachą, która informuje o normach spełnianych przez dany produkt.