Systemy zamków do drzwi

Sposoby kontroli dostępu

System zamków i mechanizmów najwyższej jakości


Drzwi wejściowe mają dawać poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W POZBUD osiągamy to dzięki wysokiej jakości materiałom i dokładnemu procesowi produkcji.

Drzwi zewnętrzne muszą w każdym aspekcie spełniać wyśrubowane standardy. Dlatego zastosowane przez nas okucia i mechanizmy tworzą cały system komponentów najwyższej jakości.

Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi niemieckimi producentami okuć.  Dlatego różnorodne mechanizmy ryglujące, wszystkie elementy okuć, począwszy od haków z zabezpieczeniem zaryglo‚wania, po wyprofilowane zakończe‚nia, wyróżniają się najwyższą jakością materiałów, precyzyjnym wykonaniem oraz wyjątkową funkcjonalnością. Każdy zamek, “standardowy czy elektryczny, każda blacha zaczepowa, stanowią część modułowej koncepcji, która dzięki możliwością dowolne­go łaczenia elementów zapewnia elastyczność i mno­gość rozwiązań. 

System zamków i mechanizmów najwyższej jakości

Jeszcze więcej punktów ryglowania


Renomowany niemiecki producent, firma KFV, posiada bardzo bog­atą ofertę zasuwnic wielopunktowych. Proponujemy“ liczne warianty zamków i zasuwnic przezna‚czonych do profili z drewna czy aluminium; sterowane kluczem lub klamką; do drzwi jedno i dwuskrzydłowych, a także do drzwi wysokich.

Dla szczególnie wymagających w ofercie znajdują się produkty klasy premium. Są to m.in. zasuwnice elektromechaniczne, w których do obsług­i wystarczy naci‚śnięcie przycisku. Zapewniają wyjąt‚kowy komfort użytkowania, przy niezmiennie wysokim poziomie bezpie‚czeństwa. Jakość produktów KFV poświadczają certyfikaty m.in. DIN, RAL, CE, VdS czy też SKG. Rozwiązania te posiadają znak jakości B oraz „K‚EINBRUCH“ przy‚znawany, przez wydział kryminalny niemieckiej policji, produktom wyróżniającym się w zakresie bezpieczeństwa.

Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem


W przypadku zasuwnic wielopunk‚towych KFV obsłu­giwanych kluczem, ryg­lowanie i odryg­lowanie następuje po podwójnym obróceniu klucza. 

Dostępne modele:
AS 2300 : wyróżnia się dobrym doci‚skiem, co poprawia izolacyjność termiczną i akustyczną. Bolce utrudniają wyważenie drzwi i włamanie.
AS 2500 ‡: haki zapobieg­ają odciągnięciu od siebie ramy i skrzydła.
AS 2600 : kombinacja bolców i haków zwiększa bezpieczeństwo.
AS 2750 ˆ‡: ry­gluje drzwi już po ich domknięciu, dzięki zastosowaniu dwóch sprężynujących zapadek w kasetach dodatkowych zamków. Bezpieczeństwo i szczelność zapewniają dwa ry­gle hakowe. Standardowo wyposażona jest w trzy zapadki typu Softlock.
AS 3500 ‡: automatycznie zabezpiecza drzwi, dzięki dwóm samoryg­lującym się hakom, które blokują drzwi od ­góry do dołu. Standardowo wyposażona w zapadkę Softlock.
AS 3600 : połączenie automatycznych bolców i haków z wyzwalaczem zapadkowym zapewnia podwójne zaryg­lowa‚nie w każdej z dodatkowych kaset.

Różne warianty górnej i dolnej kasety zamka
AS 2750 w komplecie z listwą zaczepową montowana na ramie drzwi
AS 2750 w komplecie z listwą zaczepową montowana na ramie drzwi

AS 2750 zasuwnica z trzema zapadkami


Wzorowa izolacja cieplna i akustyczna, wysoki stopień ochrony przed włama‚niem i wyważeniem dzięki potrójnemu zaryg­lowaniu. AS 2750 jest wyposa‚żona w dwie dodatkowe, sprężynujące zapadki Softlock w kasetach zamków dodatkowych, co sprawia, że drzwi są trzy razy szczelniejsze.

 • kombinacja haka i zapadek zapobie‚ga wyłamaniu i wyważeniu drzwi, zapewniając wysoką klasę ochrony antywłamaniowej,
 • ochrona przed wypaczaniem się drzwi dzięki trzem zapadkom Softlock,
 • całkowicie szczelne zamknięcie, do‚skonała izolacja cieplna i akustyczna.

Automatyczna zasuwnica wielopunktowa AS 3600


 W nowej zasuwnicy wielopunktowej AS 3600 obydwa elementy ry­glujące wysuwają się równo na 20 mm. Auto‚matyczny bolec ze zinte­growanym mechanicznym wyzwalaczem powoduje zwolnienie haka. Ponadto ryg­iel zamka główneg­o może być zablokowany za pomocą wkładki powodując jednocze‚sną blokadę klamki. Elementy ry­glujące zamków dodatkowych zostają urucho‚mione przy użyciu klamki lub klucza i zary­glowane przy następnym obrocie klucza.

Cechy szczególne:

 • wysoki stopień bezpieczeństwa już przy domkniętych drzwiach,
 • klasa odporności na włamanie,
 • zapadka Softlock w zamku głównym,
 • maksymalna wy­goda otwierania drzwi: klamką, kluczem, przy pomo‚cy systemu kontroli dostępu czy też przycisku domofonu przy zastosowa‚niu opcjonalne­o A‚-napędu,
 • opcjonalny sztywny łańcuch zapew‚nia ochronę przed nieproszonymi g­ośćmi,
 • wychodzenie z domu bez klucza dzięki odblokowaniu dziennemu,

Opcje doposażenia (fot.):

 1  AS 3500: odblokowanie dzienne,
  AS 3500/3600: sztywny łańcuch T3/T4,
  AS 3600: dzienne odblokowanie zinte‚growane z głównym ryg­lem –jako dopo‚sażenie lub zamontowane fabrycznie—,
  AS 3500/3600: A‚-napęd.

Za pomoca modułu napędowe­go modele AS 3500 i AS 3600 można przekształcić w zasuwnice elektromechaniczne. W połączeniu z takimi urządzeniami jak KFV Fin­gerprint (czytnik linii papilarnych) lub Keyless możemy stworzyć system sterowania, w którym drzwi odblo‚kowywane są elektrycznie. Funkcja odblokowania dzienneg­o umożliwia tymczasowe wyłączenie automatycz‚ne­go zaryg­lowania.

W momencie otwarcia zapadka softlock chowa się po naduszeniu klamki
W momencie otwarcia zapadka softlock chowa się po naduszeniu klamki
Możliwość domontowania sztywnego łańcucha oraz A-napedu
Możliwość domontowania sztywnego łańcucha oraz A-napedu

Napęd Genius - komfort i bezpieczeństwo z przyciskiem


Elektromechaniczny system ry­glowania i odryg­lowywania GENIUS. W zależności od wersji jest przeznaczony do zastosowania w prywatnych domach lub obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Dzięki systemowi niewy­godne pęki kluczy odchodzą do lamusa. GENIUS jest także niezastąpionym ułatwieniem dla użytkowników w podeszłym wieku i ograniczoną sprawnością. W połączeniu z napędem drzwi rozwiernych, urządze‚nie umożliwia swobodne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą przycisku. Jest to jedyny w pełni zautomatyzowany system wyposażony w napęd potrafiący mechanicznie obracać kluczem wkładki (musi ona być wyposażona w funkcję wolnego biegu) i zdalnie odryglowywać oraz zaryglowywać drzwi w 100%.

Cechy szczególne:

 • szybkie i ciche zamykanie oraz otwie‚ranie drzwi,
 • sy­gnalizowanie statusu za pomocą kolorowych diod LED,
 • pełny dostęp do menu, także przy zabudowanej instalacji. W połączeniu z Keyless bezdoty‚kowe otwieranie drzwi i zarządzanie prawami dostępu dzięki aplikacji,
 • wysokie bezpieczeństwo dzięki auto‚matycznemu ryg­lowaniu,
 • redukcja kosztów o­grzewania i ochro‚na przed zatrzaskiwaniem drzwi, dzięki optymalnie szczelnemu zamknięciu.

Elementy składowe systemu Genius (fot.  elementy składowe):

 1  Zasuwnica wielopunktowa wpysazona w napęd Genius
  Kontaktron na ramie
  Zasilacz
  Przepust kablowy
 5  System kontroli dostępu

Pełne wyposażenie drzwi Genius ze zintegrowanym zasilaczem w ramie
Zasuwnica Genius 2.1
Wireless Door

Sposoby kontroli dostępu


Skaner odcisków palców:

 • biometryczny system kontroli dostępu,
 • możliwa instalacja zinteg­rowana w skrzydle drzwi lub zewnętrzna,
 • możliwość zdefiniowania do 99 użyt‚kowników,
 • brak oddzielnej elektroniki rozpo‚znawczej, żadnych dodatkowych modułów przetwarzających,
 • zasilanie bezpośrednio z systemu GENIUS,
 • opcjonalnie: łatwe tworzenie, aktywowanie i usuwanie użytkowników.

Keyless:

 • elektroniczny system kontroli dostępu dzięki Bluetooth,
 • możliwa instalacja zinteg­rowana w skrzydle drzwi lub zewnętrzna,
 • przyjazna dla użytkownika aplikacja,
 • bezdotykowe otwieranie drzwi za pomocą smartfona z wy‚korzystaniem technolog­ii bluetooth lub alternatywnie przez wprowadze‚nie kodu na klawiaturze,
 • łatwość administrowania systemem.

Brelok/transponder:

 • bezprzewodowe odryglowywanie po przyłożeniu breloka do odbiornika,
 • brak konieczności dodatkowych konfiguracji.

Wybrane rozwiązania można również łączyć ze sobą na jednych drzwiach.

Integracja z aplikacją Siegenia Comfort oraz smarthome
Otwieranie drzwi za pomocą Bluetooth Keyless
Czytnik linii papilarnych
Brelok zbliżeniowy