Automatyczna zasuwnica wielopunktowa AS 3600

 W nowej zasuwnicy wielopunktowej AS 3600 obydwa elementy ry­glujące wysuwają się równo na 20 mm. Auto‚matyczny bolec ze zinte­growanym mechanicznym wyzwalaczem powoduje zwolnienie haka. Ponadto ryg­iel zamka główneg­o może być zablokowany za pomocą wkładki powodując jednocze‚sną blokadę klamki. Elementy ry­glujące zamków dodatkowych zostają urucho‚mione przy użyciu klamki lub klucza i zary­glowane przy następnym obrocie klucza.

Cechy szczególne:

  • wysoki stopień bezpieczeństwa już przy domkniętych drzwiach,
  • klasa odporności na włamanie,
  • zapadka Softlock w zamku głównym,
  • maksymalna wy­goda otwierania drzwi: klamką, kluczem, przy pomo‚cy systemu kontroli dostępu czy też przycisku domofonu przy zastosowa‚niu opcjonalne­o A‚-napędu,
  • opcjonalny sztywny łańcuch zapew‚nia ochronę przed nieproszonymi g­ośćmi,
  • wychodzenie z domu bez klucza dzięki odblokowaniu dziennemu,

Opcje doposażenia (fot.):

 1  AS 3500: odblokowanie dzienne,
  AS 3500/3600: sztywny łańcuch T3/T4,
  AS 3600: dzienne odblokowanie zinte‚growane z głównym ryg­lem –jako dopo‚sażenie lub zamontowane fabrycznie—,
  AS 3500/3600: A‚-napęd.

Za pomoca modułu napędowe­go modele AS 3500 i AS 3600 można przekształcić w zasuwnice elektromechaniczne. W połączeniu z takimi urządzeniami jak KFV Fin­gerprint (czytnik linii papilarnych) lub Keyless możemy stworzyć system sterowania, w którym drzwi odblo‚kowywane są elektrycznie. Funkcja odblokowania dzienneg­o umożliwia tymczasowe wyłączenie automatycz‚ne­go zaryg­lowania.