Zasuwnice wielopunktowe obsługiwane kluczem

W przypadku zasuwnic wielopunk‚towych KFV obsłu­giwanych kluczem, ryg­lowanie i odryg­lowanie następuje po podwójnym obróceniu klucza. 

Dostępne modele:
AS 2300 : wyróżnia się dobrym doci‚skiem, co poprawia izolacyjność termiczną i akustyczną. Bolce utrudniają wyważenie drzwi i włamanie.
AS 2500 ‡: haki zapobieg­ają odciągnięciu od siebie ramy i skrzydła.
AS 2600 : kombinacja bolców i haków zwiększa bezpieczeństwo.
AS 2750 ˆ‡: ry­gluje drzwi już po ich domknięciu, dzięki zastosowaniu dwóch sprężynujących zapadek w kasetach dodatkowych zamków. Bezpieczeństwo i szczelność zapewniają dwa ry­gle hakowe. Standardowo wyposażona jest w trzy zapadki typu Softlock.
AS 3500 ‡: automatycznie zabezpiecza drzwi, dzięki dwóm samoryg­lującym się hakom, które blokują drzwi od ­góry do dołu. Standardowo wyposażona w zapadkę Softlock.
AS 3600 : połączenie automatycznych bolców i haków z wyzwalaczem zapadkowym zapewnia podwójne zaryg­lowa‚nie w każdej z dodatkowych kaset.