Parametry techniczne AF 50S

Zakres szklenia do 62 mm do 62 mm
Przepuszczalność powietrza ściany bez okna AE 1650 Pa
Wodoszczelność RE 2500 Pa RE 2500 Pa
Nośność szkła do 500 kg
Szerokość fugi międzyszybowej 20 mm
Dostępne pasy nadprożowo-podokienne o odporności ogniowej EI 30 i EI 60 TAK
Izolacyjność termiczna (U) fasady od 0,56 W/m2 K