Możliwe zastosowanie w szpitalach i laboratoriach

W ofercie dostępne są drzwi możliwe do stosowania w pomieszczeniach wymagających zachowania wysokich standardów higieny. Ich cechą charakterystyczną jest brak progu, listwy progowej i szczotki. To eliminuje miejsce gdzie zwykle gromadzi się kurz i zanieczyszczenia, a tym samym drobnoustroje. Usunięcie progu zapewnia wysoki poziom higieny, jednocześnie ułatwiając przejazd wózków i łóżek szpitalnych. Dodatkowo możliwe jest stosowanie lakierów antybakteryjnych z jonami srebra.

Dostęp do pomieszczeń może być limitowany przez kod cyfrowy lub kartę dostępu.