Szczelny profil i ciepłe pakiety szybowe

Ramy okien aluminiowych są wyposażone w pakiet uszczelek zapewniających dużą szczelność oraz dodatkową izolację termiczną.

W oknach aluminiowych możemy zastosować ciepłe pakiety szybowe o szerokości maksymalnie 26mm rozdzielonych ciepłą ramką dystansową z tworzywa, która ogranicza skraplanie pary wodnej na krawędziach szyb oraz podnosi izolacyjność termiczną całego okna.