Podsumowanie

       
Głębokość profilu 78 mm
Maks. głebokość wkładu szybowego / liczba szyb 42 mm / 3 szyby
Maks. rozmiary skrzydła 1600 mm x 3000 mm
Warstwy drewna w ramie 4
Warstwy lakieru 4
Współczynnik przenikania ciepła okna (szyby) 0,9 W/m2K (0,5 W/m2K)