Mogą być energooszczędne

Okno standardowo wyposażone jest w jednokomorowy wkład szybowy ale profil głębokości 68 mm pozwala na zamontowanie również wkładu dwukomorowego, o znacznie lepszych parametrach termoizolacyjnych. Przy zastosowaniu najbardziej energooszczędnych pakietów szybowych tj. wypełnionych gazem szlachetnym i zaopatrzonych w tzw. ciepłe ramki, okna będą spełniać coraz surowsze wymogi w zakresie termoizolacyjności. Najlepszy współczynnik przenikalności cieplnej okna Uw, jaki można osiągnąć dla tych okien to 1,0 W/m2K.
Zastosowanie grubszych profili okiennych (Gemini Thermo 78, Gemini Exterm 88) jest w stanie ten parametr poprawić.