Energooszczędny wkład szybowy

W tym modelu montujemy wkład składający się z trzech szyb. Przestrzenie między szybami wypełnione są gazem szlachetnym (argonem). Wkład może być wyposażony w tzw. ciepłe ramki, które polepszają właściwości izolacyjne w okolicach połączenia z ramą okna. W efekcie szyby uzyskują wskaźnik przenikalności cieplnej Uw na poziomie 0,7 W/m2K, a całe okno (w rozmiarze referencyjnym) 0,9 W/m2K. Przy większych rozmiarach okien współczynnik dla całego okna ulega dalszemu obniżeniu.