Sapeli

Występuje w Afryce, kolor jasnopurpurowo-brązowy, gęstość świeżo ściętego drewna 850-950 kg/m3, gęstość przy wilgotności 12% wynosi 700 kg/m3.

Drewno sapeli jest afrykańską odmianą mahoniu. Deski tarasowe posiadają certyfikat FSC, czyli najbardziej cenionej na świecie organizacji promującej zrównoważone leśnictwo.

Wykorzystywana jest przy budowie basenów na otwartym powietrzu, tarasów restauracji, altan, patiów, ścieżek, ogrodzeń, elewacji, jak i podczas urządzania ogólnie dostępnych terenów rekreacyjnych.