Dowolny profil

Prezentowane rozwiązanie możesz wybrać w dowolnym rozwiązaniu profilowym, grubości od 68 mm do 92mm, zarówno w wersji drewnianej, jak i drewniano-aluminiowej. Dodatkowo można również wybierać pomiędzy standardowym progiem drewnianym lub niskim aluminiowym wpuszczonym w posadzkę.