Warto wiedzieć/SEO

Warto wiedzieć

Rama okna - część okna odpowiedzialna za jego kształt i stabilność, mocowana do ścian za pomocą specjalnych kotew. Do ramy mocuje się skrzydło okna lub bezpośredno wkład szybowy przy oknach nieotwieranych (fix). Rama musi mieć odpowiednią wytrzymałość aby utrzymać zawiasy i skrzydło okna, które przy dużych przeszklaniach może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Powina być oporna na odkształcenia pod wpływem wyższej temperatury powstającej często na południowych elewacjach budynków. Przy dużych przeszkleniach szczególnie ważna jest odpowiednia sztywność ramy, aby okno nie podlegało odkształceniom użytkowym. Rama wpływa również na wskaźnik przenikalności cieplnej całego okna, dlatego powinna być dobrym izolatorem. Im głębszy profil ramy tym jej właściwości izolacyjne i wytrzymałościowe są lepsze. Najwyższe parametry izolacyjne osiągają nasze ramy pasywne posiadające komory wewnętrzne wypełnione aerożelem - materiałem o świetnych właściowościach termoizolacyjnych. Z takimi ramami drewniane okno pasywne osiąga wartość Uw (całego okna) na poziomie 0,67 W/m2K.

Skrzydło okna - ruchoma część okna (skrzydło otwierane, przesuwane lub uchylane) mocowana do ramy okna za pomocą odpowiednich zawiasów, prowadnic i uchwytów. W skrzydle okna zamontowana jest najczęściej szyba (zestaw szybowy). W oknach nieotwieranych skrzydło nie występuje.

Współczynnik Uw i Ug okna - określa parametry cieplne (przenikalność cieplna) całego okna (Uw) lub samego wkładu szybowego (Ug). Im jest niższy, tym mniej ciepła przenika przez okno. W tej chwili wartości Uw w okolicach 0,8-0,9 kwalifikują okna do energooszczędnych. Okna do domów pasywnych osiągają wartości bliższe 0,6 – 0,7 (np. okna drewniano-aluminiowe Gemini Passive 92). W oknach enerogoszczędnych i pasywnych stosuje się najczęściej wkład trzyszybowy, najlepiej z ciepłą ramką, który osiąga wartość Ug 0,5 W/m2K.

Okucia - elementy metalowe okna odpowiedzialne za jego otwieranie, mocowanie skrzydła, prawidłowy docisk skrzydła do ramy i komfort użytkowania okna. Właściwa jakość okuć wpływa na trwałość okna, gdyż prawidłowo zamontowane i dobrze wyregulowane ograniczają napięcia i odkształcenia. Przy duższych powierzchniach otwieranych bardzo ważna jest jakość mocowań okuć w ramie i skrzydle, gdyż muszą one przenieść bardzo duże obciążenia. W POZBUD wykorzystujemy okucia renomowanych producentów Siegenia i Roto.

Wkład szybowy - współczesne okna nie są szklone pojedynczą szybą. Pomijając wyjątkowe sytuacje, w tej chwili minimum to pakiet składający się z dwóch szyb połączonych na stałe specjalną ramką na krawędziach (szyby zespolone). Przestrzeń miedzy szybami ma różną szerokość i najczęściej wypełniona jest szlachetnym gazem (krypton, argon), który ma lepsze właściwości izolacyjne niż powietrze. Pakiet szybowy jest na ogół najcieplejszym elementem współczesnego okna - osiąga w wersjach trzyszybowych (dwukomorowych), z tzw. ciepłą ramką, współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0,5 W/m2K. Gdy zależy nam na najlepszej możliwej izolacji, można zastosować wkład czteroszybowy (trzykomorowy), którego współczynnik może sięgać 0,3 W/m2K. W tym przypadku należy jednak pamiętać o obniżonej przepuszczalności promieni słonecznych do wnętrza co ogranicza zyski ciepła w słoneczne, zimowe dni.

Oznaczenie pakietu szybowego to np. 48mm//4/18/4/18/4 co oznacza trzy szyby o grubości 4 mm i dwie komory pomiędzy nimi z przestrzenią 18mm – całkowita grubość pakietu to 48 mm. Przy grubszych, energooszczędnych pakietach potrzebny jest odpowiedni profil skrzydła okna, o głębokości wystarczającej do zamontowania takiego pakietu. W tym przykładzie optymalny będzie Exterm 88.

Ważnym elementem szyb zespolonych jest ramka łącząca na krawędziach poszczególne szyby ze sobą, zapewniając jednocześnie odpowiedni dystans między szybami. Może być aluminiowa, stalowa lub z tworzyw sztucznych. Ze względu na niskie przewodnictwo cieplne w pakietach energooszczędnych coraz cześciej montuje się tzw. ciepłą ramkę z tworzyw sztucznych. Wpływa ona istotnie na współczynnik Uw (może go zmniejszyć nawet o ponad 10%) i ogranicza wykraplanie się pary na styku szyb z profilem ramy/skrzydła. Przy zastosowaniu tej ramki tempertura na powierzchni okna od wewnątrz jest wyższa, co ogranicza powstawanie skroplin w warunkach wyższej wilgotności.

Okna drewniane POZBUD - Passive 92, Premium Line 93, Premium 92, Exterm 88, Thermo 78, Standard 68, Stylizowane, Nordic 105, Sash.